Mini kurv

Salgs-/leveringsbetingelser og persondatapolitik

Salgs- og leveringsbetingelser

ReLACS.dk ejes og drives af
Pej
CVR-nr.  38389882 (herefter RelLACS.dk)
Øster Bordingvej 53
8600 Silkeborg
3122 2693
info@ReLACS.dk

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på ReLACS.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

 • Bestilling og betaling
  ReLACS.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på ReLACS.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.
Alle priser på ReLACS.dk er inklusiv moms.

Når du er klar til at bestille, klikker du på ”Kurv”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform.

Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Gå til betaling”. Herefter går din ordre videre til ReLACS.dk.

Beløbet for varene trækkes først på din konto, når varene afsendes. I forbindelse med del-levering trækkes kun det beløb, svarende til den faktiske levering. Vi tager forbehold for pris- og trykfejl på hjemmesiden og forbeholder os retten til at annullere orderen, hvis der er tale om en væsentlig og/eller tydelig fejl.

 • Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
  Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.
 • 14 dages fortrydelsesret
  Når du handler hos Relacs.dk har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.

Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret.

Varer med folie/plombering der brydes, resulterer i, at din fortrydelsesret bortfalder, hvis den brydes.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du kan returnere varen og fortryde købet ved at sendes mail, adresse findes i kontakt nederst på hjemmesiden.

 • Returnering
  Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:

Pej
Øster Bordingvej 53
8600 Silkeborg
Danmark

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor indleveringskvittering samt evt. track and trace nummer.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

VIGTIGT- 
Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Dokumentation for dit køb samt returformular.
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

Tilbagebetaling
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

 • du reelt har taget varen i brug,
 • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
 • du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
 • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm.
 • Reklamation – Hvis der er noget galt med varen
  Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor ”rimelig tid”.
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 60 dage efter fejlen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til info@ReLACS.dk eller telefonisk på 3122 2693.

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Varen skal sendes til:
Pej
Øster Bordingvej 53
DK-8600 Silkeborg
Danmark

Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkosninger samt evt. track and trace nummer.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Oplysning om klagemuligheder
EU-Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark hvor Relacs.dk.com har hovedkontor. Klage indgives her –http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@ReLACS.dk

 • Persondata
  For at kunne handle på ReLACS.dk skal du som minimum oplyse:
 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Pej via e-mail til info@ReLACS.dk

 • Cookies
  Ved at benytte ReLACS.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
 • Lovvalg og værneting
  Køb af varer på ReLACS.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.
 • Refundering af moms
  Bemærk venligst, at vi ikke kan refundere moms for kunder i udlandet (herunder Færøerne og Grønland), da dette er en meget tidskrævende manuel process, og dermed vil påføre os tab.
 • Fejl, unøjagtigheder og udeladelser
  Der kan lejlighedsvis være information på vores hjemmesider eller i vores services, som kan indeholde typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relatere til for eksempel produktbeskrivelser, priser, promotions, fragtpriser på produkt, transittid og tilgængelighed. Vi reserverer retten til at rette alle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere information eller afslutte ordrer, hvis noget information i servicen eller andre relaterede hjemmesider er unøjagtig (også efter du allerede har tilføjet din ordre eller lavet et offer).

Vi påtager os ingen forpligtelser til at opdatere, ændre, specificere eller uddybe information i servicen eller på nogen anden hjemmeside, inklusiv men ikke begrænset til, prisinformation, undtagen som påkrævet ved lov. Der angives ikke specificeret opdatering eller opdateringsdato i servicen eller på de tilknyttede hjemmesider for at indikere at informationen i Servicen eller på tilknyttede hjemmesider er blevet modificeret eller opdateret.

Verified by MonsterInsights